Rola analityki danych w rozwoju biznesu od kilku lat konsekwentnie rośnie. Dziś jednak, aby efektywnie zwiększać zyski, analizując dane, nie wystarczy ich zbierać i przeglądać, a należy je umiejętnie analizować oraz raportować płynące z tych analiz wyniki.

Dane zawierają odpowiedzi na mnóstwo pytań biznesowych. By je znaleźć, konieczne są modele predykcyjne i scoringowe. Pozwalają one na przewidywanie zachowań klientów, kontrahentów i całego rynku, poprawiają też wyniki przeprowadzanych kampanii marketingowych poprzez doprecyzowanie grupy docelowej, do której są kierowane. Modele predykcyjne mogą więc przynieść firmie wymierne korzyści.

Modele predykcyjne do raportu!
Mamy dwie drogi dla wdrożenia modelu predykcyjnego w firmie: Pierwsza to kupić kosztujące nawet 1 mln zł (ok. 250 000 euro) oprogramowanie analityczne i zatrudnić ludzi do jego obsługi oraz do analizy wyników. Drugą drogą jest zamówienie zbudowanego na własne potrzeby modelu predykcyjnego, co gwarantuje nie tylko oszczędność finansową, ale także czasu, dając gotowe odpowiedzi na zadawane pytania biznesowe.
Advanced Scorecard Builder (ASB) to autorskie rozwiązanie AMA Institute, które umożliwia wdrożenie precyzyjnego modelu predykcyjnego już w kilka dni. Co więcej, AMA Institute jako jedyna firma na rynku zapewnia bez dodatkowych opłat w pełni zautomatyzowany monitoring modelu oraz przygotowanie raportów i analiz setek zmiennych, co pozwala natychmiast wyciągać prawidłowe wnioski biznesowe.

Co potrafi twój raport? Nasz bardzo wiele!
Odbiorca modelu predykcyjnego zbudowanego za pomocą narzędzia ASB dostaje szeroką wiedzę biznesową dzięki automatycznym raportom, które są tworzone w ramach budowy modelu. Pomagają one znaleźć lukę w procesie biznesowym, lepiej zrozumieć klienta i zaplanować odpowiednie zmiany dla budowy efektywniejszych procesów wewnętrznych oraz obsługi klienta.

Ponadto narzędzie ASB wraz z dostarczanym modelem predykcyjnym zapewnia przedsiębiorstwu utworzenie automatycznej dokumentacji modelu i jego automatyczny monitoring. To dodatkowe narzędzie raportowe, które wskazuje, czy moc predykcyjna modelu spełnia oczekiwania i czy nie należy go zmienić.
AMA Institute może również pomóc przekuć pozyskaną dzięki modelom predykcyjnym wiedzę w konkretne działania (np. zaprojektowanie kampanii marketingowej, utworzenie odpowiedniej segmentacji klientów lub wskazanie, które procesy operacyjne wymagają zmiany, itd.).

Zaawansowana analityka i umiejętne czytanie danych nie są zarezerwowane dla najbogatszych graczy na rynku, posiadających milionowe budżety na analitykę. Każda firma ma je w swoim zasięgu. Zapraszamy na www.amainstitute.pl po niezbędną wiedzę i pomoc.