Przyjazny i bezpieczny proces kredytowy w 20-30 minut jest możliwy – dzięki modelom scoringowym, zmianom w procesach sprzedaży, polityce cenowej oraz w zmianom w modelu komunikacji z klientem

AMA Institute wdraża w polskich instytucjach finansowych szereg usprawnień, w tym uproszczone i sprawniejsze procesory kredytowe. W zaledwie kilka miesięcy dokonała gruntownych zmian wizerunkowych instytucji finansowej, zwiększając satysfakcję kredytobiorców oraz pracowników, poprawiając bezpieczeństwo transakcji kredytowych i pomagając znacząco poprawić wyniki finansowe. Jak? Wdrażając system komputerowy, którego integralną częścią są skrojone na miarę modele scoringowe.

Ten inteligentny i szybki, choć zaawansowany technologicznie sposób wprowadzania korzystnych zmian w firmach, od lat masowo stosują przedsiębiorstwa za granicą. Na przykład, teraz modele scoringowe stają się coraz popularniejsze (i tańsze) także w Polsce, a pionierem w ich wdrażaniu (również aplikowanie analityki na szeroką skalę – analytics’ commoditization) jest AMA Institute. Modele scoringowe sprawdzają się praktycznie w każdej branży i pomagają w rozwiązywaniu wszystkich biznesowych wyzwań. W instytucjach kredytowych, finansowych czy windykacyjnych są w zasadzie niezbędne. O tym, co potrafią, niech świadczy poniższy przykład.

Jak nowy proces kredytowy naprawia rynek usług finansowych?

Rynek szybkich pożyczek miał do tej pory złą sławę. Wnioski kredytowe rozpatrywane w kilkanaście minut jedynie na podstawie dowodu osobistego, sprzyjały niezbyt uczciwym praktykom. Mówiło się wręcz, że ta branża żeruje na niewiedzy ludzi a szybkie pożyczki to drogi bilet w jedną stronę ku spirali zadłużenia. Jedna z polskich instytucji finansowych specjalizujących się w kredytach, postawiła więc przed AMA Insitute niełatwe zadanie – stworzyć szybki, bezpieczny i prosty w obsłudze proces kredytowy, którego dodatkowym zadaniem byłaby edukacja polskiego społeczeństwa w zakresie kosztów kredytów, metod oszczędzania i wychodzenia z długów. Wdrażane rozwiązania musiały być zaprojektowane w taki sposób, aby proces kredytowy, zarządzanie ryzykiem kredytowym, standardy pracy i obsługi, w tym sposób komunikacji z klientem, były nie tylko szybkie, ale także etyczne i uczciwe, a samej instytucji przynosiły tyleż zyski, co poprawę jej wizerunku.

Genialnie proste rozwiązania
Dzięki doświadczeniu i technologii, jaką dysponuje AMA Institute, zadanie zostało wykonane. Nowy proces kredytowy, stworzony w oparciu o inteligentne modele scoringowe w połączeniu z polityką cenową w oparciu o ryzyko (risk-based-pricing) oraz zmianą paradygmatu działania i filozofii sprzedaży, przyniósł na polskim rynku usług kredytowych małą rewolucję.

Opracowano m.in. nową przyjazną platformę do wprowadzania wniosków kredytowanych, która skróciła proces decyzji kredytowej do 20-30 minut, nie obniżając jego rzetelności. Nową strategię ogłoszono w kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej dla potencjalnych i obecnych klientów (również jej target i zasięg został wskazany przez modele scoringowe, dzięki czemu mogła kosztować mniej przy jednoczesnej większej skuteczności). Dzięki nowemu procesowi dostrzeżono ponadto potrzebę stworzenia schematów komunikacji także z tymi klientami, których wniosek kredytowy został z rożnych przyczyn odrzucony. Przeszkolono personel, by nauczył się rozmawiać z klientami i uświadamiał ich o ryzyku kredytowym oraz wyjaśniał prostymi słowami, jak unikać spirali zadłużenia.

To tylko niektóre z licznych zmian, jakie AMA Institute zaproponowała a następnie kompleksowo wdrożyła. Gdy to czytasz, być może wszystkie powyższe usprawnienia wydają Ci się oczywiste, jednak dopiero wdrożenie zmian we wszystkich obszarach organizacji czarno na białym dało rozwiązanie (teoretyczne i co ważne – również praktyczne), których długo szukały instytucje, a na które czekali klienci.