Propagowanie i tworzenie na rynku wiedzy eksperckiej, jest niezbędne nie tylko dla rozwoju organizacji, ale przede wszystkim dla rozwoju kadry specjalistów oraz menedżerów. To oni tworzą firmy i mają bezpośredni wpływ na otoczenie biznesowe. W AMA Institute wierzymy, że wiedza i otwartość na zmiany to najważniejsze czynniki, które wpływają na rozwój otaczającego nas świata. Rok 2017 upłynął nam w dużym stopniu na dzieleniu się wiedzą i popularyzacji tematyki związanej z business intelligence.

Za nami pracowity rok. Twórcom AMA Institute można było spotkać na licznych prelekcjach i wystąpieniach publicznych. Ich celem było przekonanie słuchaczy, że świat biznesowy w erze BIG DATA, Machine Learning i Artificial Intelligence wymaga nowych umiejętności, wiedzy i podejścia osób, które pragną być efektywnymi liderami w XXI wieku. Przekrój podejmowanych tematów i duże zainteresowanie, jakim cieszyły się wystąpienia, jasno pokazuje, w którym kierunku idzie współczesny biznes oraz jak mocno analityka biznesowa będzie się rozwijać w kolejnych latach.

Najważniejsze tematy 2017 roku. Tym żyła branża
Podczas swoich wystąpień w ramach konferencji i szkoleń Serhij Fuks, Karol Przanowski oraz Adrian Suska propagowali wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, wspierających m.in. efektywną sprzedaż i windykację, zarządzanie kampaniami czy programami lojalnościowymi. Nasi eksperci przedstawili szerokie spektrum wyzwań, które stoją przed organizacjami w różnych branżach, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach międzynarodowych. Wyjaśniali, jak budować długotrwałe przewagi konkurencyjnej w ich organizacjach poprzez zbudowanie organizacji i kultury data-driven z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych, oraz z czego najczęściej wynikają niepowodzenia projektów BIG DATA oraz co trzeba zrobić, aby temu zapobiec.

Przedstawiciele AMA Institute zachęcali do zmian, które naszym zdaniem powinny nastąpić w trzech obszarach (są nimi: programy edukacyjne, przywództwo w organizacjach oraz komodytyzacja analityki). Jest dużo do robienia. Muszą być pokonane luki w wiedzy i umiejętnościach, które istnieją pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a kadrą analityczną (data scientists). Wymaga nowego podejścia i determinacji zarówno świata akademickiego, jak i świata biznesowego.

Podczas wystąpień Serhij Fuks i Adrian Suska zaprezentowali autorski, opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że zarówno obecne praktyki biznesowe, jak i sama teoria zarządzania, wymagają istotnych zmian. Słuchaczom przybliżyli podejście CHESS LOGIC©, które jest sprawdzonym w praktyce narzędziem, zapewniającym harmonijny rozwój organizacji, budującym jednocześnie długotrwałą przewagę konkurencyjną. Szczegółowo omawialiśmy także ASB (Advanced Scorecard Builider) czyli autorskie narzędzie AMA Institute służące do wdrażania w organizacjach szybkich i dużo tańszych niż do tej pory modeli predykcyjnych. Karol Przanowski i Serhij Fuks propagowali ponadto własną koncepcję podejścia do efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych.

Misja edukacyjna AMA Institute na ten rok zrealizowana. Kalendarz na najbliższy rok zapowiada się równie interesująco. Śledźcie nasz profil i być może – do zobaczenia osobiście.

Gdzie AMA Institute dzieliło się wiedzą w tym roku?

1. Konferencja „Windykacja masowa” – organizator: Practical Events (15–16.03.2017)
Prowadzący: Karol Przanowski

Karol Przanowski, prowadzący drugą konferencję poświęconą tematyce windykacji masowej. Na konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak: trendy na rynku wierzytelności, budowanie efektywnego procesu windykacyjnego, inteligentny monitoring należności itd. Cieszymy się, że AMA Institute, jako partner, mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawej konferencji, która zebrała tak wielu fachowców z branży windykacyjnej w Polsce!

[youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”e3OihcWNev0″]

http://practicalevents.pl/wydarzenia/windykacja-masowa-ii-edycja/

2. Konferencja „BIG DATA summit” – organizator Pure Conferences (29.03.2017)
Temat wystąpienia: „Nowe paradygmaty ery BIG DATA – zagrożenia i wyzwania”
Prelegent: Karol Przanowski

http://www.gb.pl/big-data-summit-pnews-970.html

Podczas konferencji Karol Przanowski zaprezentował, z czego najczęściej wynikają niepowodzenia projektów BIG DATA, oraz co trzeba zrobić, aby temu zapobiec. Poszczególne zagadnienia poruszane podczas wystąpienia prezentujemy poniżej:
o Zagrożenia i wyzwania ery BIG DATA
o Analiza danych – nowe podejście w połączeniu z biznesem oraz IT
o Hurtownia danych – nowe paradygmaty i ich znaczenie
o Jakość danych – skutki nowych paradygmatów
o Przyczyny niepowodzeń projektów BIG DATA
o Business case – bezpośrednia kampania reklamowa
o Business case – PSD 2 (Second Payment Services Directive): korzyści dla instytucji finansowych

3. Kongres Lojalność Klienta – organizator Puls Biznesu (5–6.04.2017)
Temat wystąpienia: „Lojalność oczami analityka – jak oceniać skuteczność programu lojalnościowego”
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Przanowski

http://www.pb.pl/atta/events_booklets/1043/LojalnoscKlienta2017_BROxs(13).pdf

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami analitycznymi, wspierającymi efektywne zarządzanie kampaniami oraz całymi programami lojalnościowymi. W czasie spotkania uczestnicy poznali wyzwania pomiaru skuteczności programów lojalnościowych oraz zdobyli wiedzę, czy istnieje potencjał ich rozwoju. Podczas warsztatu Serhij Fuks i Karol Przanowski poruszyli następujące zagadnienia:

o Metody liczenia rentowności kampanii w ramach programu lojalnościowego
o Nowoczesne metody zwiększenia skuteczności kampanii – modele inkrementalne (modele uplift)
o Czy warto wzbogacać dane o klientach – wykorzystanie BIG Data: business case wpływu przyrostu mocy predykcyjnej na zysk z kampanii?
o Globalna ocena skuteczności programu lojalnościowego

4. Kongres Sprzedaż – organizator Nowoczesna firma (22–24.04.2017)
Temat wystąpienia: „Sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa”
Prelegenci: Serhij Fuks, Adrian Suska

http://kongressprzedaz.pl/program

Pobierz naszego e-booka: http://amainstitute.pl/AMA_e-book.pdf

Podczas wystąpienia Serhij Fuks i Adrian Suska zaprezentowali autorski, opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że zarówno obecne praktyki biznesowe, jak i sama teoria zarządzania wymagają istotnych zmian. Zaprezentowane podejście CHESS LOGIC© jest sprawdzonym w praktyce narzędziem, które zapewnia harmonijny rozwój organizacji, budując jednocześnie długotrwałą przewagę konkurencyjną.

[youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”oCfO8AD-Nes”] [youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”wOyJYYjjt4k”] [youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”aPEsq9aaFTg”]

5. Szkolenia otwarte – organizator: Personalities (23.05.2017; 21–22.06.2017)
Temat pierwszego wystąpienia: „Budowa i monitoring modeli windykacyjnych”
Prelegenci: Karol Przanowski

http://www.personalities.pl/budowa_modeli_windykacyjnych

Temat drugiego wystąpienia: „Zarządzanie windykacją polubowną”
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Pranowski

http://www.personalities.pl/zarzadzanie_windykacja_polubowna

Podczas obu szkoleń Karol Przanowski i Serhij Fuks przedstawili własną koncepcję podejścia do efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych. Zastosowanie prezentowanego podejścia buduje organizację, w której decyzje podejmowane są na podstawie faktów i danych, tworząc procesy i praktyki przyjazne dla klientów w ramach tak bliskiej sercu AMA Institute filozofii win-win. Przedstawione metody zostały opracowane na bazie wieloletniegp doświadczenia biznesowego w sektorze finansowym oraz projektów przeprowadzonych dla czołowych instytucji działających na rynku wierzytelności.

6. Szkoła Główna Handlowa – MBA Alumni (09.06.2017)
Temat wystąpienia: „Analityka dla menedżerów”
Prelegenci: Adrian Suska, Serhij Fuks, Karol Przanowski

Podczas wystąpienia przed alumnami programu MBA Szkoły Głównej Handlowej Adrian Suska, Serhij Fuks oraz Karol Przanowski przedstawili szerokie spektrum wyzwań, które stoją przed organizacjami w różnych branżach zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych. W ramach wystąpienia prelegenci próbowali na praktycznych przykładach zainspirować alumnów do tworzenia długotrwałej przewagi konkurencyjnej w ich organizacjach poprzez zbudowanie organizacji i kultury data-driven z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych. Prezentowane przykłady obejmowały następujące zagadnieniajak:

o programy lojalnościowe,
o procesy windykacyjne,
o kampanie reklamowe,
o PSD 2 (Second Payment Services Directive),
o strategia sprzedaży opierająca się na zaawansowanych metodach analitycznych,
o wykorzystanie modeli scoringowych w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych.

7. Letni uniwersytet – organizator: Szkoła Główna Handlowa(12.07.2017)
Temat wystąpienia: „Brand Management”
Prelegenci: Serhij Fuks

Podczas wystąpienia Serhij Fuks poruszył tematykę budowy marki organizacyjnej na przykładach, porównując praktyki w dużych przedsiębiorstwach z tymi, jakie warto stosować przy nowych przedsięwzięciach (start-up). Wystąpienie obejmowało następujące zagadnienia:

o Corporate branding,
o New ventures: teoria vs praktyka
o badania rynkowe i praktyki w dużych przedsiębiorstwach.

8. The future of Management: Management of the age of digital transformation – organizator Szkoła Główna Handlowa (09-10.10.2017)
Temat wystąpienia: „The future of sales”
Prelegent: Serhij Fuks

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/konferencje/Strony/tfom.aspx

Podczas wystąpienia Serhij Fuks zaprezentował autorski opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że w erze digitalizacji model sprzedaży i obsługi klienta staje się jedynym i kluczowym czynnikiem, który może wyróżnić organizację na tle konkurencji. Zaprezentowano konkretne kroki, które są niezbędne dla wdrożenia zaproponowanego podejścia w praktyce.

9. Credit Scroing Open Mic Night – organizator Fintech Trends (04.10.2017)

https://www.meetup.com/pl-PL/fintechtrends/events/241724152/?_cookie-check=zQSuw0tURDXAagnj

Podczas wystąpienia i dyskusji panelowej Karol Przanowski przedstawiał tematykę, która jest bez wątpienia najbliższa jego sercu. Liczne wystąpienia oraz napisane książki otematyce Credit Scoring nadal wzbogacają pasjonujące i inspirujące przemowy Karola, prowadzone na wielu różnych forach, wnosząc zawsze elementy nowości i innowacyjności.

[youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”ZiSUTGB7CeI”] [youtube width=”602″ height=”350″ video_id=”PjY7YFmHJQQ”]

10. Advanced Analytics and Data Science – organizator: SAS Institute &Szkoła Główna Handlowa (07.11.2017)
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Przanowski
Temat wystąpienia: „Managers and analysts: the Chinese wall and how to break it?”

https://www.sas.com/pl_pl/events/2017/advanced-analytics-and-data-science.html

Podczas wystąpienia Serhij Fuks I Karol Przanowski zachęcali do zmian, które zdaniem AMA Isntitute powinny nastąpić w trzech obszarach. Są to:
o programy edukacyjne,
o przywództwo w organizacjach,
o komodytyzacja analityki.

Obecnie silosy organizacyjne oraz luki w wiedzy i umiejetnościach, które istnieją pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a kadrą analityczną (data scientists), muszą być wypełnione, co wymaga nowego podejścia i determinacji zarówno świata akademickiego, jak i świata biznesowego.
Na konferencji jeden z pracowników AMA Institute, Dawid Barański, otrzymał certyfikat analityka statystycznego SAS. Z całego serca gratulujemy!