Yearly Archives: 2017

Budowa przewag i zwiększenie zysków już w kilka miesięcy – AMA Institute zmienia instytucję finansową w Polsce.

- Centrum Wiedzy

Tegoroczna współpraca AMA Institute z jedną z instytucji finansowych w Polsce to przykład tego, jak skutecznie zaawansowane modele analityczne oraz szyty na miarę system IT mogą wspierać proces zarządzania ryzykiem kredytowym, wspomagać sprzedaż, optymalizować kampanie marketingowe i poprawiać jakość obsługi klienta.

Kompleksowe działania dla wielostronnych korzyści
Szereg działań wdrożonych przez AMA Institute pozwolił w zaledwie kilka miesięcy dokonać gruntownych zmian wizerunkowych: zwiększyć satysfakcję klientów oraz pracowników, znacząco podnieść bezpieczeństwo transakcji kredytowych oraz, co najważniejsze z punktu samej widzenia instytucji finansowej, poprawić wyniki finansowe.

AMA Institute dokonała szczegółowego przeglądu obszarów zarządzania ryzykiem kredytowym, produktem oraz sprzedażą i zarekomendowała odpowiednie zmiany. Zbudowała niezbędne modele scoringowe, wspierające proces kredytowy z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych, wdrożyła zintegrowany system IT oraz opracowała kompletną strategię dla działu sprzedaży jak i całej organizacji, stosując najlepsze praktyki liderów rynku bankowego, gwarantujące wzrost dochodów w krótkim okresie czasu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka kredytowego.

Modele scoringowe i unikalny system IT wyznaczają kierunek zmian
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na rynku finansowym oraz autorskiemu narzędziu do budowania modeli scoringowych ASB (Advanced Scorecard Builder) AMA Institute w kilka miesięcy dokonała tego, co jeszcze do niedawna wymagało wielu lat pracy i olbrzymich nakładów finansowych.

Uproszczony, szybszy i bezpieczny proces kredytowy w oparciu o unikalny system IT opracowany i wdrożony przez AMA Institute wraz z nowoczesnym, etycznym i odpowiedzialnym modelem komunikacji z klientami (zarówno obecnymi – aktywnymi i nieaktywnymi, jak i potencjalnymi) stały się podwalinami nowego modelu biznesowego odmienionej, nowoczesnej organizacji.

Według AMA Institute dobry proces kredytowy to nie taki, który tylko maksymalizuje wyniki finansowe, ale również buduje zaufanie i satysfakcję klientów oraz pracowników sprzedaży. Wdrożone przez AMA Institute modele analityczne, procesy sprzedażowe, zarządzanie ceną oraz wiele innych elementów ujętych w dedykowanym, szytym na miarę systemie technologicznym, tworzą spójny ekosystem, który dba o bezpieczeństwo wszystkich stron w myśl filozofii win-win.

Po więcej informacji o modelach scoringowych, strategii sprzedaży oraz zarządzaniu procesami kredytowymi w sposób etyczny i odpowiedzialny zapraszamy na naszą stronę internetową.

Dzielenie się wiedzą dla obopólnych korzyści, czyli jak minął nam 2017 rok

- Centrum Wiedzy

Propagowanie i tworzenie na rynku wiedzy eksperckiej, jest niezbędne nie tylko dla rozwoju organizacji, ale przede wszystkim dla rozwoju kadry specjalistów oraz menedżerów. To oni tworzą firmy i mają bezpośredni wpływ na otoczenie biznesowe. W AMA Institute wierzymy, że wiedza i otwartość na zmiany to najważniejsze czynniki, które wpływają na rozwój otaczającego nas świata. Rok 2017 upłynął nam w dużym stopniu na dzieleniu się wiedzą i popularyzacji tematyki związanej z business intelligence.

Za nami pracowity rok. Twórcom AMA Institute można było spotkać na licznych prelekcjach i wystąpieniach publicznych. Ich celem było przekonanie słuchaczy, że świat biznesowy w erze BIG DATA, Machine Learning i Artificial Intelligence wymaga nowych umiejętności, wiedzy i podejścia osób, które pragną być efektywnymi liderami w XXI wieku. Przekrój podejmowanych tematów i duże zainteresowanie, jakim cieszyły się wystąpienia, jasno pokazuje, w którym kierunku idzie współczesny biznes oraz jak mocno analityka biznesowa będzie się rozwijać w kolejnych latach.

Najważniejsze tematy 2017 roku. Tym żyła branża
Podczas swoich wystąpień w ramach konferencji i szkoleń Serhij Fuks, Karol Przanowski oraz Adrian Suska propagowali wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, wspierających m.in. efektywną sprzedaż i windykację, zarządzanie kampaniami czy programami lojalnościowymi. Nasi eksperci przedstawili szerokie spektrum wyzwań, które stoją przed organizacjami w różnych branżach, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach międzynarodowych. Wyjaśniali, jak budować długotrwałe przewagi konkurencyjnej w ich organizacjach poprzez zbudowanie organizacji i kultury data-driven z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych, oraz z czego najczęściej wynikają niepowodzenia projektów BIG DATA oraz co trzeba zrobić, aby temu zapobiec.

Przedstawiciele AMA Institute zachęcali do zmian, które naszym zdaniem powinny nastąpić w trzech obszarach (są nimi: programy edukacyjne, przywództwo w organizacjach oraz komodytyzacja analityki). Jest dużo do robienia. Muszą być pokonane luki w wiedzy i umiejętnościach, które istnieją pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a kadrą analityczną (data scientists). Wymaga nowego podejścia i determinacji zarówno świata akademickiego, jak i świata biznesowego.

Podczas wystąpień Serhij Fuks i Adrian Suska zaprezentowali autorski, opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że zarówno obecne praktyki biznesowe, jak i sama teoria zarządzania, wymagają istotnych zmian. Słuchaczom przybliżyli podejście CHESS LOGIC©, które jest sprawdzonym w praktyce narzędziem, zapewniającym harmonijny rozwój organizacji, budującym jednocześnie długotrwałą przewagę konkurencyjną. Szczegółowo omawialiśmy także ASB (Advanced Scorecard Builider) czyli autorskie narzędzie AMA Institute służące do wdrażania w organizacjach szybkich i dużo tańszych niż do tej pory modeli predykcyjnych. Karol Przanowski i Serhij Fuks propagowali ponadto własną koncepcję podejścia do efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych.

Misja edukacyjna AMA Institute na ten rok zrealizowana. Kalendarz na najbliższy rok zapowiada się równie interesująco. Śledźcie nasz profil i być może – do zobaczenia osobiście.

Gdzie AMA Institute dzieliło się wiedzą w tym roku?

1. Konferencja „Windykacja masowa” – organizator: Practical Events (15–16.03.2017)
Prowadzący: Karol Przanowski

Karol Przanowski, prowadzący drugą konferencję poświęconą tematyce windykacji masowej. Na konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak: trendy na rynku wierzytelności, budowanie efektywnego procesu windykacyjnego, inteligentny monitoring należności itd. Cieszymy się, że AMA Institute, jako partner, mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawej konferencji, która zebrała tak wielu fachowców z branży windykacyjnej w Polsce!

http://practicalevents.pl/wydarzenia/windykacja-masowa-ii-edycja/

2. Konferencja „BIG DATA summit” – organizator Pure Conferences (29.03.2017)
Temat wystąpienia: „Nowe paradygmaty ery BIG DATA – zagrożenia i wyzwania”
Prelegent: Karol Przanowski

http://www.gb.pl/big-data-summit-pnews-970.html

Podczas konferencji Karol Przanowski zaprezentował, z czego najczęściej wynikają niepowodzenia projektów BIG DATA, oraz co trzeba zrobić, aby temu zapobiec. Poszczególne zagadnienia poruszane podczas wystąpienia prezentujemy poniżej:
o Zagrożenia i wyzwania ery BIG DATA
o Analiza danych – nowe podejście w połączeniu z biznesem oraz IT
o Hurtownia danych – nowe paradygmaty i ich znaczenie
o Jakość danych – skutki nowych paradygmatów
o Przyczyny niepowodzeń projektów BIG DATA
o Business case – bezpośrednia kampania reklamowa
o Business case – PSD 2 (Second Payment Services Directive): korzyści dla instytucji finansowych

3. Kongres Lojalność Klienta – organizator Puls Biznesu (5–6.04.2017)
Temat wystąpienia: „Lojalność oczami analityka – jak oceniać skuteczność programu lojalnościowego”
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Przanowski

http://www.pb.pl/atta/events_booklets/1043/LojalnoscKlienta2017_BROxs(13).pdf

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami analitycznymi, wspierającymi efektywne zarządzanie kampaniami oraz całymi programami lojalnościowymi. W czasie spotkania uczestnicy poznali wyzwania pomiaru skuteczności programów lojalnościowych oraz zdobyli wiedzę, czy istnieje potencjał ich rozwoju. Podczas warsztatu Serhij Fuks i Karol Przanowski poruszyli następujące zagadnienia:

o Metody liczenia rentowności kampanii w ramach programu lojalnościowego
o Nowoczesne metody zwiększenia skuteczności kampanii – modele inkrementalne (modele uplift)
o Czy warto wzbogacać dane o klientach – wykorzystanie BIG Data: business case wpływu przyrostu mocy predykcyjnej na zysk z kampanii?
o Globalna ocena skuteczności programu lojalnościowego

4. Kongres Sprzedaż – organizator Nowoczesna firma (22–24.04.2017)
Temat wystąpienia: „Sprzedaż w centrum strategii przedsiębiorstwa”
Prelegenci: Serhij Fuks, Adrian Suska

http://kongressprzedaz.pl/program

Pobierz naszego e-booka: http://amainstitute.pl/AMA_e-book.pdf

Podczas wystąpienia Serhij Fuks i Adrian Suska zaprezentowali autorski, opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że zarówno obecne praktyki biznesowe, jak i sama teoria zarządzania wymagają istotnych zmian. Zaprezentowane podejście CHESS LOGIC© jest sprawdzonym w praktyce narzędziem, które zapewnia harmonijny rozwój organizacji, budując jednocześnie długotrwałą przewagę konkurencyjną.

5. Szkolenia otwarte – organizator: Personalities (23.05.2017; 21–22.06.2017)
Temat pierwszego wystąpienia: „Budowa i monitoring modeli windykacyjnych”
Prelegenci: Karol Przanowski

http://www.personalities.pl/budowa_modeli_windykacyjnych

Temat drugiego wystąpienia: „Zarządzanie windykacją polubowną”
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Pranowski

http://www.personalities.pl/zarzadzanie_windykacja_polubowna

Podczas obu szkoleń Karol Przanowski i Serhij Fuks przedstawili własną koncepcję podejścia do efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych. Zastosowanie prezentowanego podejścia buduje organizację, w której decyzje podejmowane są na podstawie faktów i danych, tworząc procesy i praktyki przyjazne dla klientów w ramach tak bliskiej sercu AMA Institute filozofii win-win. Przedstawione metody zostały opracowane na bazie wieloletniegp doświadczenia biznesowego w sektorze finansowym oraz projektów przeprowadzonych dla czołowych instytucji działających na rynku wierzytelności.

6. Szkoła Główna Handlowa – MBA Alumni (09.06.2017)
Temat wystąpienia: „Analityka dla menedżerów”
Prelegenci: Adrian Suska, Serhij Fuks, Karol Przanowski

Podczas wystąpienia przed alumnami programu MBA Szkoły Głównej Handlowej Adrian Suska, Serhij Fuks oraz Karol Przanowski przedstawili szerokie spektrum wyzwań, które stoją przed organizacjami w różnych branżach zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych. W ramach wystąpienia prelegenci próbowali na praktycznych przykładach zainspirować alumnów do tworzenia długotrwałej przewagi konkurencyjnej w ich organizacjach poprzez zbudowanie organizacji i kultury data-driven z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych. Prezentowane przykłady obejmowały następujące zagadnieniajak:

o programy lojalnościowe,
o procesy windykacyjne,
o kampanie reklamowe,
o PSD 2 (Second Payment Services Directive),
o strategia sprzedaży opierająca się na zaawansowanych metodach analitycznych,
o wykorzystanie modeli scoringowych w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych.

7. Letni uniwersytet – organizator: Szkoła Główna Handlowa(12.07.2017)
Temat wystąpienia: „Brand Management”
Prelegenci: Serhij Fuks

Podczas wystąpienia Serhij Fuks poruszył tematykę budowy marki organizacyjnej na przykładach, porównując praktyki w dużych przedsiębiorstwach z tymi, jakie warto stosować przy nowych przedsięwzięciach (start-up). Wystąpienie obejmowało następujące zagadnienia:

o Corporate branding,
o New ventures: teoria vs praktyka
o badania rynkowe i praktyki w dużych przedsiębiorstwach.

8. The future of Management: Management of the age of digital transformation – organizator Szkoła Główna Handlowa (09-10.10.2017)
Temat wystąpienia: „The future of sales”
Prelegent: Serhij Fuks

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/konferencje/Strony/tfom.aspx

Podczas wystąpienia Serhij Fuks zaprezentował autorski opatentowany schemat biznesowy AMA Institute (framework), który wskazuje, że w erze digitalizacji model sprzedaży i obsługi klienta staje się jedynym i kluczowym czynnikiem, który może wyróżnić organizację na tle konkurencji. Zaprezentowano konkretne kroki, które są niezbędne dla wdrożenia zaproponowanego podejścia w praktyce.

9. Credit Scroing Open Mic Night – organizator Fintech Trends (04.10.2017)

https://www.meetup.com/pl-PL/fintechtrends/events/241724152/?_cookie-check=zQSuw0tURDXAagnj

Podczas wystąpienia i dyskusji panelowej Karol Przanowski przedstawiał tematykę, która jest bez wątpienia najbliższa jego sercu. Liczne wystąpienia oraz napisane książki otematyce Credit Scoring nadal wzbogacają pasjonujące i inspirujące przemowy Karola, prowadzone na wielu różnych forach, wnosząc zawsze elementy nowości i innowacyjności.

10. Advanced Analytics and Data Science – organizator: SAS Institute &Szkoła Główna Handlowa (07.11.2017)
Prelegenci: Serhij Fuks, Karol Przanowski
Temat wystąpienia: „Managers and analysts: the Chinese wall and how to break it?”

https://www.sas.com/pl_pl/events/2017/advanced-analytics-and-data-science.html

Podczas wystąpienia Serhij Fuks I Karol Przanowski zachęcali do zmian, które zdaniem AMA Isntitute powinny nastąpić w trzech obszarach. Są to:
o programy edukacyjne,
o przywództwo w organizacjach,
o komodytyzacja analityki.

Obecnie silosy organizacyjne oraz luki w wiedzy i umiejetnościach, które istnieją pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a kadrą analityczną (data scientists), muszą być wypełnione, co wymaga nowego podejścia i determinacji zarówno świata akademickiego, jak i świata biznesowego.
Na konferencji jeden z pracowników AMA Institute, Dawid Barański, otrzymał certyfikat analityka statystycznego SAS. Z całego serca gratulujemy!

Business Intelligence dla każdego dziełem czterech naukowców-menedżerów!

- Centrum Wiedzy

Imponująca wiedza akademicka i wieloletnie doświadczenie, zdobyte w pracy menedżerskiej przy prestiżowych projektach, zaowocowały stworzeniem przez czterech polskich naukowców-menedżerów AMA Institute – firmy konsultingowej, która zmienia dotychczasowe oblicze analityki procesów biznesowych.
„A co, gdyby modele predykcyjne, były łatwo dostępne?” – pomyśleli…

Siergiej Fuks, Karol Przanowski, Adrian Suska i Paweł Oberda z modelami predykcyjnymi dążą do zrobienia tego, co kiedyś Steve Jobs zrobił z komputerami – drogim i niedostępnym dla osób bez inżynierskiej wiedzy maszynom nadał przyjazny interfejs i przystępną cenę. Modele predykcyjne, kosztujące dotąd nawet setki tysięcy złotych, skomplikowane i zaawansowane technologicznie oprogramowanie, na które mogły sobie pozwolić tylko najbogatsze firmy, dzięki pracy twórców AMA Institute, a konkretnie dzięki opracowanym przez nich narzędziu ASB – Advanced Scorecard Builder – mogą trafić do praktycznie każdego przedsiębiorstwa, które swój rozwój chce oprzeć na business intelligence – wiedzę analityczną przekuwać w zwiększenie konkurencyjności i pomnażanie zysków.

AMA Institute specjalizuje się w tworzeniu i implementacji zaawansowanych modeli analitycznych, wspierających optymalne procesy biznesowe (np.: segmentacyjnych, CLV – wartości życiowej klienta, prognozowaniu sprzedaży, prognozowaniu przyszłych zachowań klientów w tym anti churn, zapobiegania nadużyciom, itd.). W obszarze działań AMA Institute jest także budowanie efektywnych sieci sprzedaży czy efektywnego biznesu kredytowego. A i na tym nie koniec..

Firma jak instytut wiedzy biznesowej
Nie bez powodu w nazwie AMA Institute znalazło się nawiązanie do instytucji naukowej. Jej twórcy to posiadacze licznych dyplomów uczelni biznesowych, absolwenci studiów matematycznych, informatycznych i inżynierskich oraz pracownicy naukowi. Ich interdyscyplinarna wiedza i długoletnie doświadczenie dają komplementarne kompetencje, którymi dzielą się i których uczą podczas licznych spotkań, wykładów i szkoleń, także pod szyldem AMA Institute.

Firma nie poprzestaje bowiem na doradztwie czy wdrażaniu rozwiązań analitycznych, ale zdobytą w ten sposób wiedzę biznesową faktycznie wdraża w przedsiębiorstwach i popularyzuje wśród ich pracowników. Zakres działalności AMA Institute obejmuje także szkolenia kompetencyjne, podczas których jej twórcy osobiście i szczegółowo przedstawiają szeroki zakres problematyki oraz personalizują narzędzia, które odpowiedzą na indywidualne potrzeby firmy.

„Doradzamy w budowaniu efektywnych procesów biznesowych i sprzedażowych, które tworzą spójne i współgrające mechanizmy. Cały ekosystem funkcjonuje w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych business intelligence, które w prosty sposób wspierają optymalne funkcjonowanie organizacji. Efektem jest maksymalizacja korzyści dla klienta oraz właściciela przedsiębiorstwa” – mówią o swoim wspólnym dziele.
„Dostarczamy naszym Klientom wiedzę oraz rozwiązania najwyższej jakości, dążąc do ich ciągłego rozwoju i zbudowania pomiędzy nami trwałej relacji w oparciu o zaufanie i filozofię win-win” – dodają.

Więcej o pracy menedżerów – twórców AMA Institute oraz o narzędziu ASB na stronie www.amainstitute.pl.

Raporty na wagę złota, czyli jak zarobić na analizie danych w swojej firmie

- Bez kategorii

Rola analityki danych w rozwoju biznesu od kilku lat konsekwentnie rośnie. Dziś jednak, aby efektywnie zwiększać zyski, analizując dane, nie wystarczy ich zbierać i przeglądać, a należy je umiejętnie analizować oraz raportować płynące z tych analiz wyniki.

Dane zawierają odpowiedzi na mnóstwo pytań biznesowych. By je znaleźć, konieczne są modele predykcyjne i scoringowe. Pozwalają one na przewidywanie zachowań klientów, kontrahentów i całego rynku, poprawiają też wyniki przeprowadzanych kampanii marketingowych poprzez doprecyzowanie grupy docelowej, do której są kierowane. Modele predykcyjne mogą więc przynieść firmie wymierne korzyści.

Modele predykcyjne do raportu!
Mamy dwie drogi dla wdrożenia modelu predykcyjnego w firmie: Pierwsza to kupić kosztujące nawet 1 mln zł (ok. 250 000 euro) oprogramowanie analityczne i zatrudnić ludzi do jego obsługi oraz do analizy wyników. Drugą drogą jest zamówienie zbudowanego na własne potrzeby modelu predykcyjnego, co gwarantuje nie tylko oszczędność finansową, ale także czasu, dając gotowe odpowiedzi na zadawane pytania biznesowe.
Advanced Scorecard Builder (ASB) to autorskie rozwiązanie AMA Institute, które umożliwia wdrożenie precyzyjnego modelu predykcyjnego już w kilka dni. Co więcej, AMA Institute jako jedyna firma na rynku zapewnia bez dodatkowych opłat w pełni zautomatyzowany monitoring modelu oraz przygotowanie raportów i analiz setek zmiennych, co pozwala natychmiast wyciągać prawidłowe wnioski biznesowe.

Co potrafi twój raport? Nasz bardzo wiele!
Odbiorca modelu predykcyjnego zbudowanego za pomocą narzędzia ASB dostaje szeroką wiedzę biznesową dzięki automatycznym raportom, które są tworzone w ramach budowy modelu. Pomagają one znaleźć lukę w procesie biznesowym, lepiej zrozumieć klienta i zaplanować odpowiednie zmiany dla budowy efektywniejszych procesów wewnętrznych oraz obsługi klienta.

Ponadto narzędzie ASB wraz z dostarczanym modelem predykcyjnym zapewnia przedsiębiorstwu utworzenie automatycznej dokumentacji modelu i jego automatyczny monitoring. To dodatkowe narzędzie raportowe, które wskazuje, czy moc predykcyjna modelu spełnia oczekiwania i czy nie należy go zmienić.
AMA Institute może również pomóc przekuć pozyskaną dzięki modelom predykcyjnym wiedzę w konkretne działania (np. zaprojektowanie kampanii marketingowej, utworzenie odpowiedniej segmentacji klientów lub wskazanie, które procesy operacyjne wymagają zmiany, itd.).

Zaawansowana analityka i umiejętne czytanie danych nie są zarezerwowane dla najbogatszych graczy na rynku, posiadających milionowe budżety na analitykę. Każda firma ma je w swoim zasięgu. Zapraszamy na www.amainstitute.pl po niezbędną wiedzę i pomoc.

Modele predykcyjne w służbie niezawodności i efektywności procesów biznesowych

- Bez kategorii

Stosowane na szeroką skalę modele scoringowe i predykcyjne, to przyszłość każdego biznesu stawiającego na strategię i konkurencyjność. Dzięki szybkiej i precyzyjnej analizie danych udzielają odpowiedzi na pytania m.in. o prawdopodobne zachowania klienta, skuteczność kampanii marketingowych, a także pozwalają zwiększyć efektywność procesów operacyjnych. Ta ostatnia „umiejętność” modeli scoringowych jest szczególnie cenna dla Centrów Usług Wspólnych (CUW). Poznanie trendów i czynników wpływających na biznes klienta daje kluczową biznesową wartość, jaką CUW może przynieść swoim klientom, a tym samym pozwoli uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Wygrywa ten, kto pierwszy odpowie

Co buduje markę każdego CUW? Niezawodność i płynność procesów, optymalizacja kosztów, minimalizacja ryzyk i nadużyć, czas reakcji na pojawienie się nowych trendów i jak zawsze w biznesie – zrozumienie potrzeb klienta.

Przykładowe pytania, na jakie codziennie próbują odpowiedzieć współczesne firmy, to m.in.: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że w wybranym procesie operacyjnym poziom usterek przekroczy poziom X, (czyli nastąpi zaburzenie procesu)?” lub „Jakie jest prawdopodobieństwo nadużycia w rozliczeniu T&E – Travel & Expenses?”. By na nie odpowiedzieć, potrzebne są szczegółowe dane, czas, zaawansowane oprogramowanie i zdolni, doświadczeni analitycy. Modele predykcyjne mają to wszystko, a odpowiedź na zadane pytanie znajdują już nawet w kilka dni. Tyle bowiem trwa proces ich budowy w firmach, które skorzystały z usług AMA Institute. Dzięki specjalistycznemu know-how i autorskiemu narzędziu ASB (Advanced Scorecard Builder) modele predykcyjne przestały być już drogim i trudno dostępnym udogodnieniem, a stały się niezastąpionym narzędziem biznesowym.

Analiza danych podwójnie zarabia dla Twojej firmy

Wartością dodaną dla firm typu CUW jest możliwość zbudowania u siebie własnych centrów analityki. W powstaniu „Analytics Center of Excellence” może w istotny sposób pomóc AMA Institute, wspierając tworzenie komórki analitycznej świadczącej usługi nie tylko na użytek wewnętrznych procesów CUW, ale także jego klientów. To popularny i intensywnie rozwijający się trend. W praktyce CUW staje się wówczas dostawcą rozwiązań analitycznych dla biznesu, poszerzając tym samym portfel usług dla swoich klientów.
Zakres zagadnień, z jakimi poradzą sobie modele predykcyjne, a tym samym liczba branż, w których mogą znaleźć zastosowanie, jest praktycznie nieograniczony. „Jakie jest prawdopodobieństwo zakupu produktu przez klienta, jeśli dokonamy promocji cenowej?” lub „Jakie jest prawdopodobieństwo rezygnacji klienta z naszych usług w ciągu najbliższych 6 miesięcy? To tylko dwie najprostsze kwestie i dotyczą praktycznie wszystkich rodzajów biznesu.
Aby dowiedzieć się więcej o modelach predykcyjnych i ich roli w biznesie, zapraszamy na stronę AMA Institute.

Szybko wdrażane i łatwo dostępne modele predykcyjne dla biznesu stały się faktem

- Centrum Wiedzy

Co zrobi klient? Oto jest pytanie na miarę być albo nie być niemalże każdego biznesu. To, czy, kiedy i pod jakimi warunkami będzie skłonny kupić nowy produkt oraz czy zaistnieje ryzyko jego odejścia? A jeśli tak, to co może go zatrzymać? Nowa promocja cenowa czy zmiana standardów w obsłudze klienta? Oto zaledwie kilka z setek pytań, na jakie codziennie próbują znaleźć odpowiedzi stratedzy i analitycy wielu firm, m.in. instytucji finansowych (w tym banków, agencji ubezpieczeniowych i firm windykacyjnych), firm marketingowych i centrów usługowych.

Tymczasem precyzyjne dane – baza cennej wiedzy o kliencie i produkcie – są na wyciągniecie ręki dzięki modelom predykcyjnym. Ich możliwości są znacznie większe, a wśród nich m.in. organizacja i optymalizacja kampanii reklamowych oraz metod wywierania wpływu na klienta, żeby odpowiednio zareagował na ofertę lub propozycję. Narzędzie nazywane jeszcze niedawno rozwiązaniem z przyszłości jest już faktem.

Modele scoringowe jako rozwiązanie marketingowe obniżające koszty kampanii
Modele predykcyjne, czy inaczej scoringowe, pomagają odpowiadać na różnego rodzaju pytania biznesowe, kluczowe dla rozwoju i strategii firm. To metoda statystyczna pozwalająca na przewidywanie zachowań klientów, kontrahentów oraz całego rynku. Zastosowanie modelu predykcyjnego przynosi wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw oraz poprawia wyniki przeprowadzanych kampanii marketingowych, zwiększając zysk i obniżając koszty. Jak? Poprzez doprecyzowanie i zmniejszenie grupy docelowej, do której są kierowane, to oszczędność zasobów i zwiększenie efektywności.

Modele predykcyjne będą stosowane coraz powszechniej i szybko
Skoro to tak dobre rozwiązanie, to dlaczego nie jest stosowane na szeroką skalę? Blokerem były do tej pory m.in.: długi czas wdrożenia, wysoka cena oprogramowania czy konieczność posiadania specjalistycznych zasobów wewnątrz firmy. Do tej pory, bo dzięki ASB (Advanced Scorecard Builder) – autorskiemu rozwiązaniu AMA Institute – budowanie i wdrożenie modeli predykcyjnych jest dostępne, szybkie i proste. A co najważniejsze, precyzyjne. Już w kilka dni w Twojej firmie może zacząć działać zaawansowana analityka rozwiązująca problemy biznesowe, w tym wskazująca prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zachowań konsumenckich.
Analityka i czytanie danych nie są już zarezerwowane dla wróżek, naukowców czy wizjonerów biznesu inwestujących w nowatorskie oprogramowanie. Zapraszamy na www.amainstitute.pl po niezbędną wiedzę i pomoc. Śledźcie też na bieżąco nasze publikacje, w których poruszymy kolejne aspekty działania modeli predykcyjnych i nie tylko.